Problemy z wiatrakami

Problemy z wiatrakami

II LO w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, Łańcut

Żyjemy w czasach, w których szybki rozwój cywilizacji wymusza rosnące zapotrzebowanie na energię. Wytwarzanie jej w sposób konwencjonalny niestety odbywa się ze szkodą dla środowiska naturalnego oraz powoduje deficyt naturalnych zasobów energii takich, jak węgiel, gaz, ropa. By temu zapobiec, we współczesnym świecie coraz częściej stawia się na „zieloną energię” pochodzącą ze źródeł odnawialnych takich, jak wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia. Świadomość społeczna zagrożeń wynikających z bezmyślnego nadużywania nieodnawialnych źródeł energii rośnie. Stąd pojawia się coraz większe przyzwolenie na rozwiązania proekologiczne.

Być kobietą – felieton

Być kobietą – felieton

II LO w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, Łańcut

Rok 1789, Francja. To właśnie wtedy się wszystko zaczęło. Ówczesne feministki walczyły o równość obu płci. Po jakimś czasie udało się dopiąć swego. Lecz jedna deklaracja nie zmieniła wiele, kobiety chciały więcej i więcej. Gdybym żyła w tamtych czasach, pewnie z chęcią poszłabym na manifestacje, bo w historii kobieta miała zawsze „pod górkę”. Jeśli to czytasz, pewnie sam/a masz przed oczyma obraz typowej kobiety, która stoi przy garach, zajmuje się dziećmi oraz dba o swojego męża, nie realizuje się zawodowo i nie ma czasu dla siebie. Przez lata trudno było przełamać stereotypy.