Kto może zgłosić szkołę do YoungFace.TV?

Szkołę może zgłosić każda osoba, która jest w jakiś sposób z daną placówką związana. Osobą taką może być np. dyrektor, nauczyciel, uczeń, rodzic.

Jak dokładnie wygląda proces rejestracji szkoły?

Aby zarejestrować szkołę w systemie należy uważnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Podczas procesu rejestracji konieczne jest podanie adresu e-mail osoby zgłaszającej. Na ten adres system wyśle indywidualny formularz zgłoszeniowy, który wraz z Regulaminem Serwisu należy wydrukować i przekazać dyrektorowi placówki.
Dyrektor uzupełniając formularz musi wskazać osobę, która będzie odpowiadała za pracę szkolnej redakcji w YoungFace.TV (Redaktora Naczelnego). W tym celu w pustym polu należy wyraźnie wpisać adres e-mail takiej osoby. Na ten adres system wyśle ostateczny link, który posłuży do aktywacji konta Redaktora Naczelnego, a tym samym rozpoczęcia pracy szkoły w systemie.

Podpisany i opieczętowany formularz należy odesłać w formie zeskanowanego dokumentu na adres szkoly@youngface.tv lub wysłać pocztą na adres YoungFace.TV Bartosz Pawłowski, ul. Kołłątaja 123, 24-100 Puławy.

Niedługo później dalsze instrukcje otrzyma wyznaczony przez dyrektora Redaktor Naczelny.

Kto może zostać Redaktorem Naczelnym i jaka jest jego rola?

Redaktorem Naczelnym może zostać nauczyciel, bądź pracownik szkoły wyznaczony na to stanowisko przez dyrektora placówki. Redaktor Naczelny bierze na siebie odpowiedzialność za treści, które jego redakcja publikuje na profilu szkoły w serwisie YoungFace.TV. Przygotowuje też treści, które staną się wizytówką szkoły w serwisie (zdjęcie, opis szkoły, podstawowe dane kontaktowe). Osoba ta dobiera sobie wśród uczniów współpracowników (redaktorów) i zarządza ich pracą w serwisie. Redaktor naczelny dba o poprawność merytoryczną przygotowanych materiałów a także o ich zgodność z prawem oraz zasadami etyki dziennikarskie. Redaktor naczelny decyduje też, które materiały zgłosić do promowania na stronie głównej portalu YoungFace.TV.

Jak wygląda rejestracja uczniów w portalu?

Uczniowie, którzy chcą działać w szkolnej redakcji YoungFace.TV muszą zarejestrować się w portalu.
W tym celu powinni skorzystać z opcji “Zostań redaktorem”.
Po lewej stronie uczeń musi wybrać, do której z zarejestrowanych w systemie szkół chce dołączyć
Jeśli szkoły nie ma w systemie, uczeń ma możliwość samodzielnego zgłoszenia swojej placówki korzystając z opcji dostępnej po prawej stronie.

Rejestracja redaktora wymaga podania podstawowych danych, a także zaakceptowania Regulaminu Serwisu.

Po tym jak uczeń wyśle do systemu swoje zgłoszenie, informację o jego wniosku otrzyma Redaktor Naczelny danej szkoły, który zatwierdzi, lub odrzuci konto nowego redaktora.

Jakie są zadania redaktora?

Redaktor zajmuje się tworzeniem artykułów, filmów i fotorelacji. Ściśle współpracuje ze swoim Redaktorem Naczelnym i innymi członkami redakcji.

Jak wygląda dodawanie materiałów dziennikarskich do serwisu YoungFace.TV?

Dodawanie materiałów dziennikarskich opiera się o prosty system CMS.
Redaktor uzupełnia wszystkie dostępne elementy formularza w zależności od typu dodawanego materiału (m.in. tytuł, nagłówek, zdjęcie główne, treść materiału). Redaktor ma możliwość nieograniczonego doklejania koniecznych elementów składowych treści materiału (pole tekstowe, zdjęcia, film). System działa na zasadzie układanki, której elementy można mieszać, dodawać, lub usuwać w zależności od potrzeby.

Redaktor ma możliwość pozostawienia uwag (notatek) do tworzonego materiału. Wszystkie treści, które znajdą się w polu “notka redaktora” będzie mógł przeczytać Redaktor Naczelny. Podczas sprawdzania materiału on także może zostawić swoje uwagi w tym polu.

Jeśli redaktor swoją pracę chce podzielić na etapy, odłożyć przygotowanie materiału na później, dotychczasowy stan swoich prac może zapisać jako szkic, a potem w panelu “moje publikacje” wrócić do tworzenia danego materiału. W tym celu należy kliknąć przycisk “zapisz”, nie klikając wcześniej w pole “opublikuj”.

Po skończonej pracy redaktor zaznacza pole “opublikuj” i klika przycisk zapisz, aby wysłać swój materiał do sprawdzenia przez Redaktora Naczelnego.

Na jakiej zasadzie działa ranking szkół?

Ranking sortuje szkoły działające w systemie na podstawie zdobytych przez nie punktów.
Ranking odświeżany jest raz dziennie, może się więc zdarzyć, że punkty dopiszą się do puli zebranej przez szkołę dopiero po jakimś czasie od opublikowania materiału.

Ranking zlicza punkty jedynie za publikacje, które powstały w danym roku szkolnym – od 1 września do 31 sierpnia, a więc od początku roku szkolnego, aż do ostatniego dnia wakacji. Co rok ranking resetuje się i zabawa zaczyna się od nowa.
Jeśli więc dana szkoła ma na koncie wiele publikacji, ale w rankingu 0 punktów, oznacza to, że w danym roku szkolnym nie opracowała jeszcze żadnego materiału.

Za co przyznawane są punkty?

Punkty przyznawane są na trzy sposoby:
1. System automatycznie przydziela punkty po opublikowaniu przez Redaktora Naczelnego każdego materiału. 2 pkt. za artykuł, 2 pkt. za fotorelację i 4 pkt. za film.
2. Za wyróżnienie artykułu na stronie głównej przez administratora portalu system przydziela 10 punktów.
3. Za każde “udostępnienie” i “polubienie” danego materiału na facebooku system przyznaje po 1 punkcie.
UWAGA – do rankingu nie wliczają się już punkty za polubienie szkoły, które wliczały się w poprzednich latach.