Problemy z wiatrakami

Problemy z wiatrakami

II LO w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, Łańcut

Żyjemy w czasach, w których szybki rozwój cywilizacji wymusza rosnące zapotrzebowanie na energię. Wytwarzanie jej w sposób konwencjonalny niestety odbywa się ze szkodą dla środowiska naturalnego oraz powoduje deficyt naturalnych zasobów energii takich, jak węgiel, gaz, ropa. By temu zapobiec, we współczesnym świecie coraz częściej stawia się na „zieloną energię” pochodzącą ze źródeł odnawialnych takich, jak wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia. Świadomość społeczna zagrożeń wynikających z bezmyślnego nadużywania nieodnawialnych źródeł energii rośnie. Stąd pojawia się coraz większe przyzwolenie na rozwiązania proekologiczne.