Cierpienie. Po cichu

Cierpienie. Po cichu

II LO w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, Łańcut

W artykule 207 §1. Kodeksu karnego czytamy: „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”, zaś w artykule 191.§1: „Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Kary za stosowanie przemocy są bardzo zrozumiałe, dlatego rodzi się w nas pytanie – dlaczego wciąż o niej słyszymy? Czemu jest tylu, którzy nie boją się kary? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zbyt wiele osób poszkodowanych nie przyznaje się do bycia ofiarą przemocy domowej.