Choć Wanda Niemca nie chciała i tak by się z nim dogadała, czyli o germianizmach

Choć Wanda Niemca nie chciała i tak by się z nim dogadała, czyli o germianizmach

II LO w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, Łańcut

Języki żyją własnym życiem, zmieniają się, ewoluuje zasób słów. Do języka trafiają też wyrazy obcego pochodzenia, które z czasem na stałe do niego przenikają. W związku z intensywnym rozwojem technologii duży wpływ na język polski wywiera obecnie angielski. Niemniej jednak język niemiecki również zaistniał w naszej mowie. Jak podaje „Wielki słownik wyrazów obcych” PWN, w języku polskim funkcjonują prawie 3000 germanizmów, czyli wyrazów zapożyczonych z języka niemieckiego.