Retoryka w klasach szóstych, czyli o sztuce przemawiania…

Retoryka w klasach szóstych, czyli o sztuce przemawiania…

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

W minionych tygodniach uczniowie klas 6 A i 6 S poznali tajniki sztuki retoryki. Punktem wyjścia okazała się historia pakistańskiego chłopca, Ikebala, który w wieku czterech lat trafił do fabryki dywanów. Po latach niewolniczej pracy udało mu się odzyskać wolność. O swoich doświadczeniach opowiadał m.in. w Stanach Zjednoczonych i Szwecji.