WRZEŚNIOWE  ATRAKCJE   W   III  B

WRZEŚNIOWE ATRAKCJE W III B

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

W poniedziałek- 2 IX 2019 moi „Podopieczni” rozpoczęli trzeci- -ostatni rok swojej wędrówki w „edukacji wczesnoszkolnej’”. Jak w minionych latach, tak i teraz staram się, aby ten ważny i wyjątkowy czas nie kojarzył się dzieciom tylko z typowymi wyzwaniami dydaktycznymi, dlatego też już w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego spotkały nas miłe atrakcje…