WALENTYNKI, CZYLI ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH

WALENTYNKI, CZYLI ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

Historia Walentynek
Walentynki to święto miłości, a nazwa tego szczególnego dnia pochodzi od św. Walentego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów, zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień ten stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. Ten zwyczaj przyszedł do Polski z Bawarii i Tyrolu.