Zabierz głos

Zabierz głos

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

Umiejętność publicznego zabierania głosu jest bardzo ważna we współczesnym świecie, tak samo jak umiejętność uważnego słuchania, dlatego ogromnie się cieszę, że grupa dwudziestu dziewcząt z naszej szkoły bierze udział w innowacyjnym programie p.t. „WZMACNIANIE KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH DZIEWCZĄT”, prowadzonym przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży oraz Fundację “Projekty Edukacyjne”.