NAJMŁODSI UCZNIOWIE SP11 KODUJĄ!

NAJMŁODSI UCZNIOWIE SP11 KODUJĄ!

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

Od listopada tego roku szkolnego w SP11 w klasach I-III realizowany jest program „Zaprogramuj Przyszłość”. Ma on na celu rozwijanie podstawowych umiejętności programowania w praktyce podczas codziennej nauki. To odpowiedź na wciąż rosnącą potrzebę wspierania rozwoju kompetencji przyszłości, w tym kompetencji cyfrowych z nauką programowania na czele.

WRZEŚNIOWE  ATRAKCJE   W   III  B

WRZEŚNIOWE ATRAKCJE W III B

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

W poniedziałek- 2 IX 2019 moi „Podopieczni” rozpoczęli trzeci- -ostatni rok swojej wędrówki w „edukacji wczesnoszkolnej’”. Jak w minionych latach, tak i teraz staram się, aby ten ważny i wyjątkowy czas nie kojarzył się dzieciom tylko z typowymi wyzwaniami dydaktycznymi, dlatego też już w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego spotkały nas miłe atrakcje…

Podróż w czasie w Biskupinie

Podróż w czasie w Biskupinie

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

23 września, klasa 3a odbyła niezwykłą podróż do Biskupina- pierwszej osady w polskim państwie. Na miejscu mieliśmy możliwość wysłuchać opowieści przewodnika, wziąć udział w zajęciach warsztatowych z ceramiki, lekcji muzealnej na temat życia codziennego w osadzie, a także przejechać się kolejką wąskotorową, prowadzącą ze Żnina do Biskupina.