“A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” (M. Rej)

“A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” (M. Rej)

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

21.02.2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 11 w Poznaniu hucznie obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione 17 listopada 1999 roku przez UNESCO, dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata oraz wielojęzyczności. Z tej okazji przygotowano w szkole wiele ciekawych atrakcji.