Kurs jezyka hiszpańskiego w ramach programu PO WER

Kurs jezyka hiszpańskiego w ramach programu PO WER

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

W dniach 05-16 lipca 2021 roku, w ramach projektu edukacyjnego “Znaki inności” realizowanego dla projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER, uczestniczyłam w kursie językowym w Maladze w Hiszpanii. Kurs odbywał się w szkole językowej Clic International House.