NAJMŁODSI UCZNIOWIE SP11 KODUJĄ!

NAJMŁODSI UCZNIOWIE SP11 KODUJĄ!

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

Od listopada tego roku szkolnego w SP11 w klasach I-III realizowany jest program „Zaprogramuj Przyszłość”. Ma on na celu rozwijanie podstawowych umiejętności programowania w praktyce podczas codziennej nauki. To odpowiedź na wciąż rosnącą potrzebę wspierania rozwoju kompetencji przyszłości, w tym kompetencji cyfrowych z nauką programowania na czele.