img20220316wa0006.jpg

Po raz kolejny uczniowie SP11 w Poznaniu obchodzili Międzynarodowy Dzień Liczby π. Głównym celem projektu była popularyzacja matematyki poprzez aktywizujące do działania konkurencje, gry i zabawy.

Podczas finału obchodów Międzynarodowego Dnia Liczby π w uczniowie klas 5, 6 i 7 mieli sposobność zaznajomienia się z wieloma ciekawostkami i interesującymi wiadomościami dotyczącymi liczby π, której podstawowe rozszerzenie znane i wykorzystywane było już w starożytności. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch konkursach plastycznych oraz wzięli udział w ciekawej lekcji w-f, w której to dzieci wykonywały ćwiczenia i zadania z wiązane z liczbą  tj. skoki na skakance przez 3 min i 14 sekund, bieg ciągły prze 3 min i 14 sekund, zabawa „minutka”, która trwała 3 min i 14 sekund i wiele innych.

Co ciekawe, liczba π (zwana też ludolfiną) do dnia dzisiejszego fascynuje wielu naukowców, którzy ujawniają wciąż jej nowe zastosowania i możliwości wykorzystania. Jak się okazuje, zagadnienia z nią związane wzbudziły także zainteresowanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu, którzy z wielkim zainteresowaniem poznawali właściwości, zastosowanie i możliwości wykorzystania liczby π oraz chętnie uczestniczyli w wielu różnorodnych konkurencjach matematycznych (skojarzenia matematyczne, rebusy i wyrazy zaczynające się na pi…), które odbyły się na holu szkoły oraz podczas lekcji w-f. Przy okazji zdobywali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Dzięki takim projektom edukacyjnym jak ten, poprzez przygotowanie, organizację i uczestnictwo w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Liczby π uczniowie naszej szkoły mieli możliwość odkrywania i wykorzystania matematyki do praktycznych, przyjaznych oraz interesujących działań i aktywności. Mieli też możliwość osobistego doświadczenia, jak matematyka w korelacji międzyprzedmiotowej może znakomicie łączyć się z innymi przedmiotami – fizyką, chemią, geografią a nawet muzyką, plastyką, religią, w-f czy językiem polskim.

Projekt zrealizowany został w ramach programu  PO WER „Znaki inności” finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej.