Znaleźć skarb ukryty w ludziach

Znaleźć skarb ukryty w ludziach

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Poszukiwacze skarbów kojarzą się z piratami, którzy mają opaskę na oku i hak zamiast jednej ręki. My jednak nie szukaliśmy złota, biżuterii czy innych kosztowności. Szukaliśmy wartości jakie przekazywał nam Jan Paweł II – (nie)zwykły człowiek, który stał się świętym.

Zdjęcia: Sonia Domagała, Oliwia Kupicha

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik handlowiec

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik handlowiec

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów;
organizowania i prowadzenia działań handlowych;
aktywnej komunikacji z klientem biznesowy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania:
w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach;
w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności.