Wirtualny tydzień w ZST: dzień trzeci – elektromechanik pojazdów samochodowych

Wirtualny tydzień w ZST: dzień trzeci – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód bardzo specjalistyczny i bardzo użyteczny, a co za tym idzie, poszukiwany na rynku pracy – w przedsiębiorstwach produkujących samochody, w stacjach diagnostycznych, w warsztatach naprawczych
i pogotowiach technicznych. W dobie komputeryzacji i stosowania coraz bardziej skomplikowanych rozwiązań technologicznych
w przemyśle samochodowym, przed elektromechanikiem pojazdów samochodowych stoją ciągle nowe wyzwania związane
z posługiwaniem się zaawansowanymi narzędziami diagnostycznymi i programami komputerowymi.
Ale spokojnie, pod okiem nauczycieli ZST przyszły elektromechanik nauczy się oceny stanu technicznego pojazdu jak również naprawy, regulacji czy konserwacji układów i napędów elektrycznych i elektronicznych.
To naprawdę zawód przyszłości, który nie pozwala stać w miejscu…. Pomyśl, może to Twój zawód……
Zawód prezentują – Nikodem Kopeć i Weronika Stępień

Wirtualny tydzień w ZST: dzień czwarty – technik mechatronik

Wirtualny tydzień w ZST: dzień czwarty – technik mechatronik

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Technik mechatronik musi być osobą orientującą się w mechanice, elektronice i informatyce, gdyż jego praca będzie polegała właśnie na wykorzystywaniu tych trzech dziedzin do usprawniania różnych urządzeń. Urządzenia mechatroniczne – mają zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, ale także w sprzęcie medycznym, biurowym, sprzęcie AGD czy zabawkach. Podsumowując, mechatronika jest wszechobecna, rozwija się błyskawicznie i potrzebuje specjalistów – kreatywnych techników i inżynierów.

Czwarty dzień wirtualnego tygodnia w ZST. Prezentujemy zawód – technik elektryk.

Czwarty dzień wirtualnego tygodnia w ZST. Prezentujemy zawód – technik elektryk.

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Technik elektryk – to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów, a więc umożliwiający absolwentom, szybkie zdobycie dobrej pracy. Zapotrzebowanie jest duże, poczynając od zakładów energetycznych, firm remontowo – usługowych, poprzez biura projektowe, zakłady produkcyjne i komunikacyjne.
Przyszły technik elektryk zostaje wyposażony w szkole w najnowszą wiedzę i umiejętności z zakresu przeprowadzanie kontroli i badań urządzeń w procesie eksploatacji i produkcji; instalowania, obsługiwania i użytkowania urządzeń energoelektronicznych i aparatury pomiarowej oraz sterującej; wykonywania instalacji elektrycznych, a także przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji. Wielkie wyzwanie, ale warto spróbować, bo elektrycy są i będą potrzebni…

Dzień piąty – technik informatyk. Wirtualny tydzień w ZST

Dzień piąty – technik informatyk. Wirtualny tydzień w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi takich jak ja, dynamicznych i pełnych pomysłowości. Nie chwaląc się, uważam, że technik informatyk to osoba, dzięki której, cały informatyczny system firmy działa tak jak należy, bo jest odpowiedzialny za konfigurowanie i administrowanie wewnętrzną siecią firmy, cyberbezpieczeństwo, konfigurację urządzeń peryferyjnych używanych przez pracowników. W szkole uczymy się sprawnie posługiwać systemami operacyjnymi, poznajemy podstawowe języki programowania i zarządzania bazami danych. Nasza wiedza informatyczna jest bardzo szeroka, choć mamy świadomość, że jest to zawód, w którym ciągle należy się rozwijać i uczyć przez całe życie, ale warto, bo każdy informatyk łączy swój zawód z pasją poznawczą.

Szósty dzień – technik mechanik. Wirtualny tydzień w ZST

Szósty dzień – technik mechanik. Wirtualny tydzień w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Pozwólcie, że dzisiaj zaprezentujemy jeden z najstarszych zawodów, w którym kształci nasza szkoła – technik mechanik.
Zawód z tradycją, ale ciągle poszukiwany na rynku pracy. Obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzenie dokumentacji technicznej wyrobów itp. . Zakres prac, jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie technik mechanik jest więc olbrzymi. Mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu, o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

SZÓSTY DZIEŃ – operator obrabiarek skrawających. WIRTUALNY TYDZIEŃ W ZST

SZÓSTY DZIEŃ – operator obrabiarek skrawających. WIRTUALNY TYDZIEŃ W ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Operator obrabiarek skrawających – zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami zatrudniani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.
Jako absolwent naszej szkoły, kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających, będziesz przygotowany do obsługi frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki, strugarki oraz obrabiarki sterowanej numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. Szeroki zakres umiejętności pozwoli Ci być aktywnym i mobilnym na rynku pracy. Nie będziesz musiał poszukiwać pracy, bo ty będziesz poszukiwanym i cennym pracownikiem.

7 dzień – klasa wielozawodowa. Wirtualny tydzień w ZST

7 dzień – klasa wielozawodowa. Wirtualny tydzień w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Witamy po raz siódmy na wirtualnym spacerze po ZST w celu poszukiwania zawodu na miarę Twoich pasji, zainteresowań i możliwości.
Klasa wielozawodowa, czyli nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole, przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, a zajęcia praktyczne u pracodawcy ze statusem pracownika młodocianego. Świetna sprawa, bo możecie wybrać w naszej szkole naukę wielu zawodów, jak wskazuje nazwa klasy. Zawody rzemieślnicze są ważnym elementem gospodarki kraju, pozwalają łączyć swoje autentyczne zainteresowania i pasje z fachowością i potrzebami rynku pracy. Wszyscy potrzebują mistrzów w takich zawodach jak fryzjer, sprzedawca, cukiernik, fotograf?

Czujesz się źle.. boli Cię głowa.. nie wiesz co Ci dolega, to wiosenna pogoda.

Czujesz się źle.. boli Cię głowa.. nie wiesz co Ci dolega, to wiosenna pogoda.

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Rozpoczyna się w marcu, to moja ukochana pora roku, wiosna. Dzień staje się dłuższy, słonko mocniej przygrzewa. Na dworze robi się zielono, a trawa i kwiatki rosną. Widać jak ludzie są weseli, zaczynają częściej i chętniej wychodzić ze swoich domów, aby spacerować, pooddychać świeżym powietrzem i podziwiać piękno przyrody. Tak się cieszyłam na nadejście tego dnia, na ten widok przez moje okno.. otóż nie tym razem :(
Spoglądam przez okno, było marcowe popołudnie.. słonko świeci, nie widać ludzi, nie bawią się dzieci, nawet ptaki przestały wesoło śpiewać. Widok za oknem nie jest piękny jak zawsze o tej porze. Świat opanował Koronawirus, który spowodował zagrożenie dla ludzkości. Jesteśmy zmuszeni siedzieć w domach dla naszego bezpieczeństwa.
Pogoda się zmienia tak szybko jak Ja, nie mam dużo energii, boli mnie głowa.. a tu z deszczu śnieg. Tak bardzo bym chciała do zimy się cofnąć, przeczekać, zapomnieć i żyć z nadzieją powrotu wiosennego uroku.