Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – operator obrabiarek skrawających

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – operator obrabiarek skrawających

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Operator obrabiarek skrawających
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
Miejsca zatrudnienia:
fabryki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
punkty serwisowe i autoryzowane stacje obsługi pojazdów samochodowych;
przedsiębiorstwa transportu samochodowego;
wyspecjalizowane zakłady rzemieślnicze elektromechaniki samochodowej;
własna działalność gospodarcza.

Epic City w ZST!!!

Epic City w ZST!!!

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Pod koniec maja do naszego miasta przyjechało 20 gości ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Irlandii Północnej. W ramach projektu Epic City w naszej szkole odbywały się warsztaty z koszykówki, konwersacje po angielsku i zajęcia muzyczne. Projekt realizowany był w wielu szkołach a terenie całego miasta.
Zapraszam do obejrzenia kilku fotek z przebiegu warsztatów na terenie naszej szkoły

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – klasa wielozawodowa

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – klasa wielozawodowa

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

W klasie wielozawodowej uczniowie wybierają zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Kształcenie odbywa się dla wszystkich zawodów w cyklu 3-letnim. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole, natomiast przedmioty zawodowe są realizowane w części praktycznej u wybranego pracodawcy, a w części teoretycznej na corocznych miesięcznych kursach zawodowych. Warunkiem przyjęcia do takiej klasy jest podpisanie z wybranym pracodawcą „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Umowa jest zawierana pomiędzy uczniem, który w momencie podpisania umowy staje się pracownikiem młodocianym oraz zakładem pracy, którym najczęściej jest zakład rzemieślniczy. Ze względu na to, iż uczeń jest niepełnoletni umowa musi być również podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Pracodawca przyjmujący pracownika młodocianego musi mieć odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz ukończony kurs pedagogiczny. Uczeń-pracownik młodociany otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezbędnym warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest również zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Skierowanie na takie badanie otrzymuje się w szkole a badanie jest bezpłatne.

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik informatyk

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik informatyk

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Technik informatyk
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
administrowania systemami operacyjnymi;
serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
tworzenia i administracji stronami internetowymi;
tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
programowania aplikacji internetowych;
tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk mogą być zatrudnieni w:
instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
firmach zajmujących się instalowaniem, uruchamianiem i prowadzeniem baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego,
firmach zajmujących się dostawą Internetu.

Turniej siatkówki w ZST

Turniej siatkówki w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

15. 10. 2018r. w naszej szkole odbyły się zawody siatkarskie. Reprezentanci wszystkich oddziałów rywalizowali ze sobą w rozgrywkach międzyklasowych, a pozostali uczniowie chętnie przychodzili kibicować, oglądać i wspierać swoich kolegów. Przez cały dzień nikomu nie zabrakło energii, humoru i ducha walki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz oczywiście zwycięzcom.
Czekamy na kolejne zawody!