Znaleźć skarb ukryty w ludziach

Znaleźć skarb ukryty w ludziach

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Poszukiwacze skarbów kojarzą się z piratami, którzy mają opaskę na oku i hak zamiast jednej ręki. My jednak nie szukaliśmy złota, biżuterii czy innych kosztowności. Szukaliśmy wartości jakie przekazywał nam Jan Paweł II – (nie)zwykły człowiek, który stał się świętym.

Zdjęcia: Sonia Domagała, Oliwia Kupicha

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik handlowiec

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik handlowiec

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów;
organizowania i prowadzenia działań handlowych;
aktywnej komunikacji z klientem biznesowy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania:
w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach;
w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności.

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik reklamy

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik reklamy

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowania elementów strategii reklamowej;
przygotowania elementów kreacji reklamowej;
produkcji reklamy;
planowania kampanii reklamowej;
organizowania sprzedaży reklamowej;
realizowania kampanii reklamowej;
badania przekazu reklamowego.
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w agencjach reklamowych, na stanowisku agenta reklamowego, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik mechanik

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik mechanik

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
montowania maszyn i urządzeń;
obsługiwania maszyn i urządzeń;
instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
Absolwent może być zatrudniony w zakładach produkcyjnych i usługowych związanych z przemysłem maszynowym, budownictwem, górnictwem, transportem, rolnictwem.