Szósty dzień – technik mechanik. Wirtualny tydzień w ZST

Szósty dzień – technik mechanik. Wirtualny tydzień w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Pozwólcie, że dzisiaj zaprezentujemy jeden z najstarszych zawodów, w którym kształci nasza szkoła – technik mechanik.
Zawód z tradycją, ale ciągle poszukiwany na rynku pracy. Obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzenie dokumentacji technicznej wyrobów itp. . Zakres prac, jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie technik mechanik jest więc olbrzymi. Mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu, o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

SZÓSTY DZIEŃ – operator obrabiarek skrawających. WIRTUALNY TYDZIEŃ W ZST

SZÓSTY DZIEŃ – operator obrabiarek skrawających. WIRTUALNY TYDZIEŃ W ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Operator obrabiarek skrawających – zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami zatrudniani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.
Jako absolwent naszej szkoły, kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających, będziesz przygotowany do obsługi frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki, strugarki oraz obrabiarki sterowanej numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. Szeroki zakres umiejętności pozwoli Ci być aktywnym i mobilnym na rynku pracy. Nie będziesz musiał poszukiwać pracy, bo ty będziesz poszukiwanym i cennym pracownikiem.

7 dzień – klasa wielozawodowa. Wirtualny tydzień w ZST

7 dzień – klasa wielozawodowa. Wirtualny tydzień w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Witamy po raz siódmy na wirtualnym spacerze po ZST w celu poszukiwania zawodu na miarę Twoich pasji, zainteresowań i możliwości.
Klasa wielozawodowa, czyli nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole, przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, a zajęcia praktyczne u pracodawcy ze statusem pracownika młodocianego. Świetna sprawa, bo możecie wybrać w naszej szkole naukę wielu zawodów, jak wskazuje nazwa klasy. Zawody rzemieślnicze są ważnym elementem gospodarki kraju, pozwalają łączyć swoje autentyczne zainteresowania i pasje z fachowością i potrzebami rynku pracy. Wszyscy potrzebują mistrzów w takich zawodach jak fryzjer, sprzedawca, cukiernik, fotograf?

Czujesz się źle.. boli Cię głowa.. nie wiesz co Ci dolega, to wiosenna pogoda.

Czujesz się źle.. boli Cię głowa.. nie wiesz co Ci dolega, to wiosenna pogoda.

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Rozpoczyna się w marcu, to moja ukochana pora roku, wiosna. Dzień staje się dłuższy, słonko mocniej przygrzewa. Na dworze robi się zielono, a trawa i kwiatki rosną. Widać jak ludzie są weseli, zaczynają częściej i chętniej wychodzić ze swoich domów, aby spacerować, pooddychać świeżym powietrzem i podziwiać piękno przyrody. Tak się cieszyłam na nadejście tego dnia, na ten widok przez moje okno.. otóż nie tym razem :(
Spoglądam przez okno, było marcowe popołudnie.. słonko świeci, nie widać ludzi, nie bawią się dzieci, nawet ptaki przestały wesoło śpiewać. Widok za oknem nie jest piękny jak zawsze o tej porze. Świat opanował Koronawirus, który spowodował zagrożenie dla ludzkości. Jesteśmy zmuszeni siedzieć w domach dla naszego bezpieczeństwa.
Pogoda się zmienia tak szybko jak Ja, nie mam dużo energii, boli mnie głowa.. a tu z deszczu śnieg. Tak bardzo bym chciała do zimy się cofnąć, przeczekać, zapomnieć i żyć z nadzieją powrotu wiosennego uroku.

Dzień Umiejętności Zawodowych w ZST.

Dzień Umiejętności Zawodowych w ZST.

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

18.10.2019 podczas Dnia Umiejętności Zawodowych w Zespole Szkół Technicznych uczniowie klas czwartych relacjonowali swój zeszłoroczny pobyt na praktykach zagranicznych. Odbywały się one w krajach: Niemcy, Bułgaria, Włochy i Hiszpania. Podczas swego wystąpienia Pan Adam Sabiniok, koordynator praktyk zagranicznych, namawiał uczniów klas drugich aby dbali o dobre oceny i wzorową frekwencję, które są potrzebne do zakwalifikowania się na wyjazd.

Epic City w ZST!!!

Epic City w ZST!!!

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Pod koniec maja do naszego miasta przyjechało 20 gości ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Irlandii Północnej. W ramach projektu Epic City w naszej szkole odbywały się warsztaty z koszykówki, konwersacje po angielsku i zajęcia muzyczne. Projekt realizowany był w wielu szkołach a terenie całego miasta.
Zapraszam do obejrzenia kilku fotek z przebiegu warsztatów na terenie naszej szkoły

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – klasa wielozawodowa

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – klasa wielozawodowa

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

W klasie wielozawodowej uczniowie wybierają zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Kształcenie odbywa się dla wszystkich zawodów w cyklu 3-letnim. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole, natomiast przedmioty zawodowe są realizowane w części praktycznej u wybranego pracodawcy, a w części teoretycznej na corocznych miesięcznych kursach zawodowych. Warunkiem przyjęcia do takiej klasy jest podpisanie z wybranym pracodawcą „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Umowa jest zawierana pomiędzy uczniem, który w momencie podpisania umowy staje się pracownikiem młodocianym oraz zakładem pracy, którym najczęściej jest zakład rzemieślniczy. Ze względu na to, iż uczeń jest niepełnoletni umowa musi być również podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Pracodawca przyjmujący pracownika młodocianego musi mieć odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz ukończony kurs pedagogiczny. Uczeń-pracownik młodociany otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezbędnym warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest również zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Skierowanie na takie badanie otrzymuje się w szkole a badanie jest bezpłatne.

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik informatyk

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik informatyk

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Technik informatyk
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
administrowania systemami operacyjnymi;
serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
tworzenia i administracji stronami internetowymi;
tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
programowania aplikacji internetowych;
tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk mogą być zatrudnieni w:
instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
firmach zajmujących się instalowaniem, uruchamianiem i prowadzeniem baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego,
firmach zajmujących się dostawą Internetu.