Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik informatyk

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik informatyk

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Technik informatyk
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;
administrowania systemami operacyjnymi;
serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej;
przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;
tworzenia i administracji stronami internetowymi;
tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
programowania aplikacji internetowych;
tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk mogą być zatrudnieni w:
instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
firmach zajmujących się instalowaniem, uruchamianiem i prowadzeniem baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego,
firmach zajmujących się dostawą Internetu.

Turniej siatkówki w ZST

Turniej siatkówki w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

15. 10. 2018r. w naszej szkole odbyły się zawody siatkarskie. Reprezentanci wszystkich oddziałów rywalizowali ze sobą w rozgrywkach międzyklasowych, a pozostali uczniowie chętnie przychodzili kibicować, oglądać i wspierać swoich kolegów. Przez cały dzień nikomu nie zabrakło energii, humoru i ducha walki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz oczywiście zwycięzcom.
Czekamy na kolejne zawody!