Szósty dzień – technik mechanik. Wirtualny tydzień w ZST

Szósty dzień – technik mechanik. Wirtualny tydzień w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Pozwólcie, że dzisiaj zaprezentujemy jeden z najstarszych zawodów, w którym kształci nasza szkoła – technik mechanik.
Zawód z tradycją, ale ciągle poszukiwany na rynku pracy. Obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów, obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzenie dokumentacji technicznej wyrobów itp. . Zakres prac, jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie technik mechanik jest więc olbrzymi. Mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu, o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

SZÓSTY DZIEŃ – operator obrabiarek skrawających. WIRTUALNY TYDZIEŃ W ZST

SZÓSTY DZIEŃ – operator obrabiarek skrawających. WIRTUALNY TYDZIEŃ W ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Operator obrabiarek skrawających – zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami zatrudniani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.
Jako absolwent naszej szkoły, kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających, będziesz przygotowany do obsługi frezarki, tokarki, szlifierki, wiertarki, wytaczarki, strugarki oraz obrabiarki sterowanej numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej. Szeroki zakres umiejętności pozwoli Ci być aktywnym i mobilnym na rynku pracy. Nie będziesz musiał poszukiwać pracy, bo ty będziesz poszukiwanym i cennym pracownikiem.

7 dzień – klasa wielozawodowa. Wirtualny tydzień w ZST

7 dzień – klasa wielozawodowa. Wirtualny tydzień w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Witamy po raz siódmy na wirtualnym spacerze po ZST w celu poszukiwania zawodu na miarę Twoich pasji, zainteresowań i możliwości.
Klasa wielozawodowa, czyli nauka przedmiotów ogólnokształcących w szkole, przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego, a zajęcia praktyczne u pracodawcy ze statusem pracownika młodocianego. Świetna sprawa, bo możecie wybrać w naszej szkole naukę wielu zawodów, jak wskazuje nazwa klasy. Zawody rzemieślnicze są ważnym elementem gospodarki kraju, pozwalają łączyć swoje autentyczne zainteresowania i pasje z fachowością i potrzebami rynku pracy. Wszyscy potrzebują mistrzów w takich zawodach jak fryzjer, sprzedawca, cukiernik, fotograf?

Wirtualny tydzień w ZST: dzień czwarty – technik mechatronik

Wirtualny tydzień w ZST: dzień czwarty – technik mechatronik

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Technik mechatronik musi być osobą orientującą się w mechanice, elektronice i informatyce, gdyż jego praca będzie polegała właśnie na wykorzystywaniu tych trzech dziedzin do usprawniania różnych urządzeń. Urządzenia mechatroniczne – mają zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, ale także w sprzęcie medycznym, biurowym, sprzęcie AGD czy zabawkach. Podsumowując, mechatronika jest wszechobecna, rozwija się błyskawicznie i potrzebuje specjalistów – kreatywnych techników i inżynierów.

Dzień piąty – technik informatyk. Wirtualny tydzień w ZST

Dzień piąty – technik informatyk. Wirtualny tydzień w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi takich jak ja, dynamicznych i pełnych pomysłowości. Nie chwaląc się, uważam, że technik informatyk to osoba, dzięki której, cały informatyczny system firmy działa tak jak należy, bo jest odpowiedzialny za konfigurowanie i administrowanie wewnętrzną siecią firmy, cyberbezpieczeństwo, konfigurację urządzeń peryferyjnych używanych przez pracowników. W szkole uczymy się sprawnie posługiwać systemami operacyjnymi, poznajemy podstawowe języki programowania i zarządzania bazami danych. Nasza wiedza informatyczna jest bardzo szeroka, choć mamy świadomość, że jest to zawód, w którym ciągle należy się rozwijać i uczyć przez całe życie, ale warto, bo każdy informatyk łączy swój zawód z pasją poznawczą.

Czwarty dzień wirtualnego tygodnia w ZST. Prezentujemy zawód – technik elektryk.

Czwarty dzień wirtualnego tygodnia w ZST. Prezentujemy zawód – technik elektryk.

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Technik elektryk – to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów, a więc umożliwiający absolwentom, szybkie zdobycie dobrej pracy. Zapotrzebowanie jest duże, poczynając od zakładów energetycznych, firm remontowo – usługowych, poprzez biura projektowe, zakłady produkcyjne i komunikacyjne.
Przyszły technik elektryk zostaje wyposażony w szkole w najnowszą wiedzę i umiejętności z zakresu przeprowadzanie kontroli i badań urządzeń w procesie eksploatacji i produkcji; instalowania, obsługiwania i użytkowania urządzeń energoelektronicznych i aparatury pomiarowej oraz sterującej; wykonywania instalacji elektrycznych, a także przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji. Wielkie wyzwanie, ale warto spróbować, bo elektrycy są i będą potrzebni…

Wirtualny tydzień w ZST: dzień trzeci – mechanik pojazdów samochodowych

Wirtualny tydzień w ZST: dzień trzeci – mechanik pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Jeśli kręci Cię technika samochodowa i nie wyobrażasz sobie większej frajdy niż pobyt w kanale z podwoziem samochodu nad głową, to koniecznie wybierz zawód mechanik pojazdów samochodowych.
To najważniejszy zawód w branży samochodowej. Ucząc się tego zawodu, uczeń zostaje wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych.
Współczesny samochód musi serwisować, obsługiwać i naprawiać specjalista, czyli wysoko wykwalifikowany mechanik pojazdów samochodowy.
Zawód prezentują – Nikodem Kopeć i Weronika Stępień

Wirtualny tydzień w ZST: dzień trzeci – elektromechanik pojazdów samochodowych

Wirtualny tydzień w ZST: dzień trzeci – elektromechanik pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Elektromechanik pojazdów samochodowych to zawód bardzo specjalistyczny i bardzo użyteczny, a co za tym idzie, poszukiwany na rynku pracy – w przedsiębiorstwach produkujących samochody, w stacjach diagnostycznych, w warsztatach naprawczych
i pogotowiach technicznych. W dobie komputeryzacji i stosowania coraz bardziej skomplikowanych rozwiązań technologicznych
w przemyśle samochodowym, przed elektromechanikiem pojazdów samochodowych stoją ciągle nowe wyzwania związane
z posługiwaniem się zaawansowanymi narzędziami diagnostycznymi i programami komputerowymi.
Ale spokojnie, pod okiem nauczycieli ZST przyszły elektromechanik nauczy się oceny stanu technicznego pojazdu jak również naprawy, regulacji czy konserwacji układów i napędów elektrycznych i elektronicznych.
To naprawdę zawód przyszłości, który nie pozwala stać w miejscu…. Pomyśl, może to Twój zawód……
Zawód prezentują – Nikodem Kopeć i Weronika Stępień

Wirtualny tydzień w ZST: dzień trzeci – technik pojazdów samochodowych

Wirtualny tydzień w ZST: dzień trzeci – technik pojazdów samochodowych

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Dzisiaj prezentujemy branżę samochodową dla pasjonatów motoryzacji, ale nie tylko.
Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z motoryzacją i obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Absolwent szkoły z tytułem technik pojazdów samochodowych może podjąć pracę w warsztacie samochodowym lub zająć się organizowaniem i nadzorowaniem obsługi pojazdów samochodowych.
Szybki postęp komunikacyjno – motoryzacyjny i nowe technologie otwierają szerokie perspektywy rozwoju dla tego zawodu. Zastanów się – może to właśnie zawód twoich marzeń.
Zawód prezentują – Nikodem Kopeć i Weronika Stępień