Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – operator obrabiarek skrawających

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – operator obrabiarek skrawających

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Operator obrabiarek skrawających
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;
wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
Miejsca zatrudnienia:
fabryki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
punkty serwisowe i autoryzowane stacje obsługi pojazdów samochodowych;
przedsiębiorstwa transportu samochodowego;
wyspecjalizowane zakłady rzemieślnicze elektromechaniki samochodowej;
własna działalność gospodarcza.

Dzień Umiejętności Zawodowych w ZST.

Dzień Umiejętności Zawodowych w ZST.

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

18.10.2019 podczas Dnia Umiejętności Zawodowych w Zespole Szkół Technicznych uczniowie klas czwartych relacjonowali swój zeszłoroczny pobyt na praktykach zagranicznych. Odbywały się one w krajach: Niemcy, Bułgaria, Włochy i Hiszpania. Podczas swego wystąpienia Pan Adam Sabiniok, koordynator praktyk zagranicznych, namawiał uczniów klas drugich aby dbali o dobre oceny i wzorową frekwencję, które są potrzebne do zakwalifikowania się na wyjazd.

Epic City w ZST!!!

Epic City w ZST!!!

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Pod koniec maja do naszego miasta przyjechało 20 gości ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Irlandii Północnej. W ramach projektu Epic City w naszej szkole odbywały się warsztaty z koszykówki, konwersacje po angielsku i zajęcia muzyczne. Projekt realizowany był w wielu szkołach a terenie całego miasta.
Zapraszam do obejrzenia kilku fotek z przebiegu warsztatów na terenie naszej szkoły

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – klasa wielozawodowa

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – klasa wielozawodowa

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

W klasie wielozawodowej uczniowie wybierają zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Kształcenie odbywa się dla wszystkich zawodów w cyklu 3-letnim. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole, natomiast przedmioty zawodowe są realizowane w części praktycznej u wybranego pracodawcy, a w części teoretycznej na corocznych miesięcznych kursach zawodowych. Warunkiem przyjęcia do takiej klasy jest podpisanie z wybranym pracodawcą „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Umowa jest zawierana pomiędzy uczniem, który w momencie podpisania umowy staje się pracownikiem młodocianym oraz zakładem pracy, którym najczęściej jest zakład rzemieślniczy. Ze względu na to, iż uczeń jest niepełnoletni umowa musi być również podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Pracodawca przyjmujący pracownika młodocianego musi mieć odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz ukończony kurs pedagogiczny. Uczeń-pracownik młodociany otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezbędnym warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest również zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Skierowanie na takie badanie otrzymuje się w szkole a badanie jest bezpłatne.