Wirtualny tydzień w ZST

Wirtualny tydzień w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Właśnie zakończyła się prezentacja naszej szkoły on-line. W terminie od 4 do 10 czerwca prezentowaliśmy na facebooku informacje o kierunkach kształcenia w technikum i branżowej szkole I stopnia. Prezentacja cieszyła się dużym powodzeniem. Nad przygotowaniem kilkunastu filmów i prezentacji pracował sztab ludzi – uczniowie i nauczyciele. Pozwólcie, że kolejno zaprezentujemy to nad czym intensywnie pracowaliśmy :)

Wirtualny tydzień w ZST – dzień drugi. Technik ekonomista.

Wirtualny tydzień w ZST – dzień drugi. Technik ekonomista.

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Poznajcie zawód bardzo popularny i potrzebny na rynku pracy – technik ekonomista.
We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub bardziej związanych z gospodarką i usługami pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. W każdej instytucji potrzebni są więc specjaliści z zakresu obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej i obliczania zarobków pracowników. Prezenterzy zawodu – Nikodem Kopeć i Weronika Stępień.

Wirtualny tydzień w ZST – dzień drugi. Technik rachunkowości.

Wirtualny tydzień w ZST – dzień drugi. Technik rachunkowości.

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Kolejny zawód branży ekonomicznej – technik rachunkowości.
Jest to zawód z obszaru administracyjno – usługowego, po zdobyciu którego, można znaleźć pracę w biurach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.
Adept tego zawodu uczy się m.in. wykonywania podstawowych czynności biurowych, sprawozdań i analiz finansowych, księgowania i wystawiania faktur, przechowywania dokumentacji księgowej oraz obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
Zapewniamy Cię, że każdy zakład, każde przedsiębiorstwo potrzebuje takich specjalistów.
Prezenterzy – Nikodem Kopeć, Weronika Stępień