Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik handlowiec

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik handlowiec

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów;
organizowania i prowadzenia działań handlowych;
aktywnej komunikacji z klientem biznesowy.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania:
w punktach sprzedaży detalicznej, w hurtowniach i magazynach;
w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności.

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik reklamy

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik reklamy

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowania elementów strategii reklamowej;
przygotowania elementów kreacji reklamowej;
produkcji reklamy;
planowania kampanii reklamowej;
organizowania sprzedaży reklamowej;
realizowania kampanii reklamowej;
badania przekazu reklamowego.
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w agencjach reklamowych, na stanowisku agenta reklamowego, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik mechanik

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik mechanik

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
montowania maszyn i urządzeń;
obsługiwania maszyn i urządzeń;
instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
Absolwent może być zatrudniony w zakładach produkcyjnych i usługowych związanych z przemysłem maszynowym, budownictwem, górnictwem, transportem, rolnictwem.

Wakacyjne upiększanie

Wakacyjne upiększanie

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Czas wakacji jest w większości polskich szkół czasem remontów.
Nie inaczej było w Naszej szkole. Wśród wielu prac remontowo – naprawczych, szczególną uwagę uczniów zwróciła odnowiona świetlica.
Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do obejrzenia efektów przeprowadzonej metamorfozy:

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik elektryk

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik elektryk

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Technik elektryk
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
eksploatowania instalacji elektrycznych;
eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk mogą być zatrudnieni w:
zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną,
zakładach produkujących urządzenia elektryczne,
firmach zajmujących się montażem instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
zakładach eksploatujących urządzenia elektryczne,
serwisach elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
placówkach zajmujących się dystrybucją urządzeń i osprzętu elektrycznego.

Kiermasz świąteczny tuż, tuż…

Kiermasz świąteczny tuż, tuż…

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Już 20 grudnia w Zespole Szkół Technicznych rozpocznie się kiermasz świąteczny. Klasa 3 tor postanowiła przygotować na kiermasz kilka ozdób i oryginalnych kart świątecznych. Wszystkie cudeńka są ręcznie robione. Dochody z kiermaszu przekazane zostaną na cele charytatywne, dlatego zachęcamy do zakupu :)