TVP w ZST

TVP w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

9 maja Zespół Szkół Technicznych gościł Telewizję Polską, która nagrywała reportaż o realizowanym w powiecie mikołowskim projekcie “Nowoczesna Szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Materiał ukaże się w TVP3 28 maja 2018r. Zapraszamy!