Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik reklamy

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik reklamy

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
przygotowania elementów strategii reklamowej;
przygotowania elementów kreacji reklamowej;
produkcji reklamy;
planowania kampanii reklamowej;
organizowania sprzedaży reklamowej;
realizowania kampanii reklamowej;
badania przekazu reklamowego.
Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w agencjach reklamowych, na stanowisku agenta reklamowego, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik mechanik

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik mechanik

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
montowania maszyn i urządzeń;
obsługiwania maszyn i urządzeń;
instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
Absolwent może być zatrudniony w zakładach produkcyjnych i usługowych związanych z przemysłem maszynowym, budownictwem, górnictwem, transportem, rolnictwem.

Fotografia reklamowa

Fotografia reklamowa

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Jednym z tematów podejmowanych na zajęciach z kwalifikacji A.27 (projektowanie kampanii reklamowej) w zawodzie technik organizacji reklamy jest fotografia reklamowa. Jak widać w szkole podczas lekcji można się też świetnie bawić…

Rajd Integracyjny klas pierwszych

Rajd Integracyjny klas pierwszych

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Piękna pogoda dopisała uczestnikom rajdu integracyjnego klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych, który odbył się 19 września. Miejscem docelowym była Równica – szczyt górski o wysokości 884,6 m n.p.m. w odgałęzieniu Pasma Wiślańskiego w Beskidzie Śląskim położony pomiędzy dolinami Wisły i Brennicy. Na mecie rajdu na uczestników czekał ciepły posiłek oraz gry i zabawy integrujące uczniów naszej szkoły. Zapraszamy do fotorelacji.