Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – klasa wielozawodowa

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – klasa wielozawodowa

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

W klasie wielozawodowej uczniowie wybierają zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Kształcenie odbywa się dla wszystkich zawodów w cyklu 3-letnim. Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w naszej szkole, natomiast przedmioty zawodowe są realizowane w części praktycznej u wybranego pracodawcy, a w części teoretycznej na corocznych miesięcznych kursach zawodowych. Warunkiem przyjęcia do takiej klasy jest podpisanie z wybranym pracodawcą „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Umowa jest zawierana pomiędzy uczniem, który w momencie podpisania umowy staje się pracownikiem młodocianym oraz zakładem pracy, którym najczęściej jest zakład rzemieślniczy. Ze względu na to, iż uczeń jest niepełnoletni umowa musi być również podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Pracodawca przyjmujący pracownika młodocianego musi mieć odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz ukończony kurs pedagogiczny. Uczeń-pracownik młodociany otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezbędnym warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest również zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Skierowanie na takie badanie otrzymuje się w szkole a badanie jest bezpłatne.

TVP w ZST

TVP w ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

9 maja Zespół Szkół Technicznych gościł Telewizję Polską, która nagrywała reportaż o realizowanym w powiecie mikołowskim projekcie “Nowoczesna Szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020. Materiał ukaże się w TVP3 28 maja 2018r. Zapraszamy!

TOP Lista najchętniej czytanych książek przez uczniów ZST

TOP Lista najchętniej czytanych książek przez uczniów ZST

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Sesja czytelnicza w ZST odbyła się 18.04.2018r pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego – mgr Mireli Mrowiec-Hamerlik,a z udziałem bibliotekarzy szkolnych. Była ona podsumowaniem naszych projektów czytelniczych, zrealizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W sesji brały udział klasy 3ME, 3THR, 3TI, 4TI, 4ME, 3MPS. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nauczyciele języka polskiego zrealizowali w roku szkolnym 2016/17 następujące projekty czytelnicze:
– Książka, która uczy – klasy 1-wsze technikum ( M. Maniowska)
– Książka, którą polecam – klasy 2-gie technikum ( M. Mrowiec – Hamerlik )
– Lektury naszych rodziców – klasy 3-e technikum – (R. Włodarz)
– Lektury do matury – klasy 4-te technikum ( A. Szafraniec)
– Poznajemy literaturę i kulturę naszego regionu – ZSZ ( J.Smorz, B. Fischer)
– Postać i twórczość pisarza roku: Henryk Sienkiewicz, Joseph Conrad – projekt międzyoddziałowy ( J. Smorz).\
Relacje z projektów w postaci prezentacji bądź filmów przedstawili uczniowie i uczennice ZST: Michał Roj, Dominika Krzekotowska, Marcin Baran, Adrian Skrzydło i Patryk Michalec.

Na zakończenie sesji przedstawiono dwa fragmenty spektaklu, który zdobył I miejsce w Powiatowym Konkursie Teatralnym „Pomagamy” – łączy je wspólny motyw: pomóc, otulić miłością dzieci bite, krzywdzone, cierpiące…
Łukasz Piesocki ( 2thr) przedstawił monolog przedstawiający fragment głośnej książki: „Oskar i pani Róża” Érica-Emmanuela Schmitta – francuskiego powieściopisarza.
Michał Roj ( 3ti) zaprezentował fragment bardzo głośnej, kilka lat temu, książki Wojciecha Kuczoka pt. „Gnój”– książki o przemocy w rodzinie i wpływie tego faktu na całe dorosłe życie bohatera.
Biblioteka ZST w Mikołowie stała się beneficjentem Priorytetu 3 Narodowego Programy Rozwoju Czytelnictwa, uzyskując w ramach programu 15000 zł. Na zakup nowości wydawniczych, przy wsparciu organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Za uzyskane pieniądze zakupiono ponad 700 nowych książek wzbogacając księgozbiór szkolnej biblioteki. Są to lektury szkolne, książki z dziedziny literatury pięknej i popularnonaukowej, poradniki oraz przewodniki turystyczne.
Biblioteka szkolna podjęła współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Mikołowie w zakresie planowania zakupu książek i wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Godziny pracy biblioteki dostosowano do potrzeb uczniów, a także rodziców uczniów, wprowadzając popołudniowe dyżury bibliotekarzy we wtorki i środy. W zakupach planowanych książek uwzględniono potrzeby uczniów ( w tym niepełnosprawnych ) oraz nauczycieli przeprowadzając ankiety i słowne wywiady z czytelnikami. Przeprowadzono konkurs promujący czytelnictwo wśród uczniów, planuje się zorganizować spotkania czytelnicze z autorami książek oraz z ciekawymi osobami. Są prowadzone lekcje biblioteczne promujące czytelnictwo.

Biblioteka szkolna zorganizowała następujące konkursy czytelnicze w ramach rozwoju czytelnictwa:
-konkurs czytelniczy o bohaterach literackich,
-walentynkowy konkurs czytelniczy,
-konkurs ,,Zrób sobie zdjęcie z książką,,
-współorganizacja akcji ,,Jak nie czytam, jak czytam,,

-akcja czytelnicza ,,Książkobranie,,
– udział w ogólnopolskiej akcji ,,Jak nie czytam, jak czytam,,
– całoroczny konkurs na najlepszego czytelnika miesiąca.
Zmodyfikowano zakładkę biblioteki szkolnej na stronie internetowej ZST, w której informujemy o nowościach czytelniczych i konkursach.
Na organizowaną sesję regionalną bibliotekarze przygotowali wystawę książek na temat Śląska. Przygotowują wystawę na setną rocznicę odzyskania niepodległości przez państwo polskie.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodych Mechaników + Poznań Motor Show

Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodych Mechaników + Poznań Motor Show

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Drugi dzień targów Poznań Motor Show zaczęliśmy od testu w OTWS. W tabeli wyników uplasowaliśmy się na 17 miejscu. W ciągu naszego pobytu w Poznaniu rozmawialiśmy z przedstawicielami firm branży samochodowej min. NOVOL, Hedson Technologies AB, ProfiAuto.pl, Inter Cars SA, Fundacja Cooperatio, Warsztat.pl, Akademia Renowacji i wieloma innymi. Wszyscy jednym głosem twierdzą, że brakuje fachowców, młodych ludzi którzy potrafią zdiagnozować usterkę w pojeździe, zająć się uszkodzeniami systemów elektronicznych pojazdów, naprawić powłokę blacharską po kolizji pojazdu i sprawnie, profesjonalnie położyć powłoki lakiernicze.

Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie daje właśnie takie możliwości- w tym roku otwieramy nowe kierunki w Branżowej Szkole I stopnia: blacharz samochodowy, elektromechanik samochodowy, kierowca mechanik. Kształcimy też mechaników samochodowych i techników pojazdów samochodowych. To wszystko co możemy zrobić jako szkoła dla branży samochodowej, reszta leży po Waszej stronie drodzy gimnazjaliści – zostańcie fachowcami!

Mamy srebro w badmintonie :)

Mamy srebro w badmintonie :)

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Na zorganizowanych w dniu 5 kwietnia 2018r. Powiatowych Zawodach w Badmintona reprezentacja naszej szkoły: Paweł Anioł kl. 2 tmt, Wojciech Habraszka 2 tmt i Dawid Szatny 1 wz – zdobyli srebrny medal kwalifikując się tym samym do zawodów na szczeblu rejonowym. Gratulujemy!

Dzień maturzysty

Dzień maturzysty

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

W dniu 19 stycznia 2018r. od rana na korytarzach Zespołu Szkół Technicznych można było spotkać polityków, przedstawicieli duchowieństwa, policjantki, misie, rolników i wiele innych ciekawych postaci. To tradycyjne już w naszej szkole święto odbywa się w dniu studniówki. Maturzyści mają swój wielki dzień. Było kolorowo i śmiesznie. Zapraszamy na krótką fotorelację.