Bieg Niepodległości, czyli jak świętować po poznańsku…

Bieg Niepodległości, czyli jak świętować po poznańsku…

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

Setną rocznicę odzyskania niepodległości celebrować można na wiele sposobów. Tradycyjnie, np. biorąc udział w uroczystych, oficjalnych obchodach, marszach, defiladach, oglądając wystawy prac tematycznie związanych z tym wydarzeniem, zasiadając na widowni i słuchając pieśni patriotycznych. Można jednak inaczej, „po nowemu”, na sportowo.