Jak potęga odmienia ludzi?

Jak potęga odmienia ludzi?

Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej, Kielce

Bias z Prieny, mędrzec grecki, powiedział niegdyś, że władza odmienia ludzi. Od wieków potęga była obiektem pożądania dla wielu, choć prawdopodobnie każdy, kogo zapytałoby się, czy chciałby ją posiąść, odpowiedziałby z oburzeniem: „Ależ skąd, jestem przecież skromnym i pokornym człowiekiem”. Niestety, świat nie jest zamieszkany przez siedem miliardów bezinteresownych rycerzy na białych koniach. Niektórzy ludzie, w rękach których nagle znalazła się ogromna moc wpływania na inne jednostki, czasem umieją przyjąć odpowiedzialność, jaką niesie ze sobą posiadanie władzy. Inni zaś zostają przez nią zepsuci, gdyż, w swoim własnym mniemaniu, stają się kimś o randze niemalże samego Boga. W mojej wypowiedzi postaram się udowodnić, że władza potrafi pozostawić na człowieku niezwykle bolesne piętno.