meeting1738949_640.png
https://pixabay.com/pl/spotkanie-para-powo%C5%82anie-1738949/

„To, co naprawdę się liczy, to odnaleźć swoje powołanie” – takie stwierdzenie sformułował niegdyś Nick Jarow. Czy w dzisiejszym świecie takie podejście do życia jest słuszne? Czy zdanie to jest prawdziwe? W mojej pracy postaram się znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Powołanym można być do czegokolwiek – zawodu, hobby, działalności w różnych organizacjach czy też do czynienia dobra. Powoływany jest również na przykład żołnierz do wojska. Jednakże, niezależnie od kontekstu, wyraz „powołanie” oznacza wezwanie do podjęcia jakiegoś działania. Warto w tym momencie zadać sobie z pozoru banalne pytanie: co jest celem naszego życia? Czy jest nim bezczynna wegetacja w oczekiwaniu na śmierć? Zdecydowanie nie. Jest nim właśnie działanie. Skoro wezwaniem do niego jest powołanie, to logiczne wydaje się to, że aby zobaczyć cel swojego życia, którym jest jakaś forma działalności, trzeba najpierw odszukać powołanie do niej. Gdyby ludzkość przez wieki siedziała bezczynnie, nie moglibyśmy nawet pomarzyć o owocach jej wspaniałych osiągnięć. Każdy człowiek potrzebuje bodźca stymulującego go do podejmowania starań w jakimś zakresie. Niestety, zdarza się, że ktoś swego powołania odnaleźć nie może. Choć wykonuje on czynności niezbędne do przeżycia, w jego aktywności nie ma pasji i płynącej z niej satysfakcji. Osoba taka nie znajduje w życiu niczego, co dawałoby jej radość, a jej egzystencja wydaje się jej bezcelowa. Dlatego tak ważnym jest, aby szukać swego powołania. Wyznacza ono bowiem życiu cel, którego każdy potrzebuje jako motywacji do działania.
Jednakże, nic nie jest czarno-białe – działania mogą być zarówno pozytywne, jak
i negatywne. Są na świecie osoby, którym wydaje się, że powołane są do czegoś, co być może uznają za słuszne, lecz w rzeczywistości wyrządza zło innym członkom ludzkiej społeczności. Niestety, przykłady takich person pochodzą nie tylko z historii, ale również z obecnej rzeczywistości. Uprzedzenia, traumy, choroby psychiczne – to tylko niektóre z czynników kształtujące osobowość owych jednostek, w skład której wchodzi także poczucie, że ich celem jest czynienie zła.
Mimo wszystko, powołanie jako czynnik stymulujący działanie jest niezwykle ważne w życiu każdego człowieka, ponieważ wyznacza ono życiu cel. Dlatego też uważam słowa Nicka Jarowa za niezwykle słuszne i prawdziwe. Odnalezienie powołania nie zawsze jest łatwe, ale mimo to warto je odszukać, by prawdziwie żyć pełnią życia.