„Znaki inności” – projekt edukacyjny Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu

„Znaki inności” – projekt edukacyjny Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny Szkoły Podstawowej nr 11 „Znaki inności” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu “Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Jego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.