PO WER Plakat SP11.JPG
Projekt edukacyjny Szkoły Podstawowej nr 11 „Znaki inności” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER

Z przyjemnością informujemy, że projekt edukacyjny Szkoły Podstawowej nr 11 „Znaki inności” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu “Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej. Jego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczestnikami projektu będą wicedyrektor i nauczyciele szkoły, którzy wyjadą na zagraniczne szkolenia językowe i metodyczno – językowe. Ze szkoleń skorzysta 13 pedagogów. Uczestnicy odbywać będą dwutygodniowe szkolenia w Wielkiej Brytanii (Cambridge, Oxford, Edynburg), Hiszpanii (Malaga, Sewilla), Włoszech (Florencja), Francji (Montpellier) i na Malcie (St. Julians). Zostało zaplanowanych dziewięć kursów językowych (język angielski, język hiszpański i język francuski) oraz trzy kursy metodyczne w języku angielskim oraz jeden w języku hiszpańskim.
Realizacja tego projektu ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników naszej szkoły. Udział w projekcie umożliwi poprawę jakości pracy w wybranych obszarach oraz nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej. Uczestnicy projektów zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej oraz zdobycia praktycznych doświadczeń, które pomogą w realizacji celów szkoły.