Szkoła ETI001.jpg

Szkoła językowa ETI Malta, to miejsce, w którym zdobywały umiejętności językowe oraz metodyczne nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu, dzięki projektowi edukacyjnemu “Znaki inności”. Sfinansowano ją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER.

Nasze nauczycielki, po wytężonej dwutygodniowej nauce, zdobyły wiedzę i umiejętności, które zdecydowanie podnoszą kompetencje do kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu w sposób nowoczesny i interesujący.