logo_pl.jpg

2 października 2020 r. obchodziliśmy X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Przygotowywaliśmy się cały tydzień trenując tabliczkę mnożenia na zajęciach oraz w domach. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

W piątek odbyły się egzaminy z tabliczki mnożenia. Uczniowie klas 3 rozwiązywali testy w zakresie 50. Uczniowie klas 4 i 5 w zakresie 100. Natomiast uczniowie klas 6-8 rozwiązywali losy o średnim i  trudnym stopniu trudności. Uczniowie pisemnie rozwiązywali po 5 przykładów tabliczki mnożenia, otrzymali tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia otrzymując pamiątkowe naklejki oraz certyfikaty. Były też gratulacje i symboliczne zdjęcia. Dodatkową nagrodą za otrzymanie tytułu eksperta było zwolnienie z odpytywania na lekcjach.

Wszystkim Ekspertom Tabliczki Mnożenia serdecznie gratulujemy!

Koordynatorzy

Monika Kos

Natalia Siwek