ZMAGANIA DĘBNOWSKICH SIATKAREK

ZMAGANIA DĘBNOWSKICH SIATKAREK

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera, Dębno

Sport sam w sobie jest piękny, niczego nie trzeba dodawać. Pozbawiony bezinteresowności przestanie być sportem, a nie stanie się cyrkiem. Powtarzam do znudzenia, że istotą sportu jest rywalizacja, wola walki. Sport jest demokratyczny i sprawiedliwy. Jest zaprzeczeniem fałszu, przemocy i hipokryzji. Jest aktem dzielności i poświęcenia.

Źródło: wywiad w press.pl (www.press.pl/lewa_strona/pokaz.php?id=615&strona=4)

Jak powstaje szkolna gazeta “Gimnazjak”?

Jak powstaje szkolna gazeta “Gimnazjak”?

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera, Dębno

W zadaniu uczestniczył zespół redakcyjny, z którym ,,spotykam się niemal codziennie w internecie”, opracowując tekst do kolejnego numeru, wszyscy uczniowie klasy 2a i trzech uczniów z klasy 3b. Zadanie miało formę uczymy innych.
Zadania rozdzieliliśmy pomiędzy uczestników. Każdy jest dziennikarzem, tzn. redaguje teksty, przygotowuje materiał w edytorze tekstu i wysyła pocztą elektroniczną do redaktora naczelnego. Nieliczna grupa zajmuje się składem szkolnej gazety. W tym celu zgłosiliśmy się do Junior Media i zaangażowaliśmy się w edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON, skierowany do szkół- uczniów i nauczycieli.
Zadanie ma na celu doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej takiej jak: artykuł prasowy, notatka prasowa, ogłoszenie, zaproszenie, regulamin, opowiadanie, opis, reportaż, felieton, recenzja i wywiad, a więc umiejętności niezbędnych na egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie zapoznali się z pracą dziennikarską. Rozwijali umiejętności korzystania z komputera, pracy w odpowiednich programach. Zajęcia umożliwiały wszechstronny rozwój ucznia. Stwarzały możliwości zaprezentowania własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych osób poprzez posługiwanie się językiem ojczystym.

Wracamy do korzeni. Podsumowanie projektu „A czy znasz Ty, bracie młody, swoje ziemie…”- o mojej najbliższej okolicy.

Wracamy do korzeni. Podsumowanie projektu „A czy znasz Ty, bracie młody, swoje ziemie…”- o mojej najbliższej okolicy.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera, Dębno

Projekt „A czy znasz Ty, bracie młody, swe ziemie…”- o mojej najbliższej okolicy został zrealizowany. Dzisiejsze spotkanie to okazja do zaprezentowania rezultatów całorocznej pracy uczniów Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. Uczniowie wraz z nauczycielami wychodzą ze szkoły, angażują się w życie społeczności lokalnej, dostrzegając i doceniając oryginalność, specyfikę i bogactwo kultury duchowej i materialnej, którą przez stulecia tworzyli przodkowie.