Spotkanie z poezją p. Ryszarda Czaczki

Spotkanie z poezją p. Ryszarda Czaczki

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera, Dębno

Dnia 9 września 2015 roku, o godzinie 17:00, w Bibliotece Miejskiej w Dębnie odbyło się spotkanie z panem Ryszardem Czaczką, na które my, uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie, pod opieką pani Wioletty Rafałowicz się udaliśmy.

Pan Ryszard Czaczka to mieszkaniec Dębna, który wydał niedawno tomik z autorskimi wierszami oraz satyrami, których w książce jest ponad 150. Tematyka jego dzieł jest bardzo różnorodna. W swoich utworach autor pisze o życiu codziennym, przyrodzie, wojnie oraz okupacji, a nawet hasłach encyklopedycznych.