1.jpg

Nasi najmłodsi uczniowie nie narzekają na nudę! Wiedzą też, że nauka to nie tylko siedzenie w ławkach, bo przecież łatwiej i przyjemniej uczyć się poprzez zabawę i doświadczanie.

Dlatego w klasach I-III odbywają się:
– liczne wycieczki,
– spotkania z ciekawymi ludźmi,
– zajęcia warsztatowe,
– cotygodniowe zajęcia basenowe dla trzecioklasistów,
– kodowanie i programowanie w każdej klasie,
– konkursy szkolne,
– ciekawy kalendarz roku szkolnego obejmujący różnorodne imprezy, na przykład Dzień Misia, Dzień Życzliwości, Dzień Tabliczki Mnożenia, Bal Przebierańców itp.,
– zajęcia profilaktyczne z pedagogiem szkolnym,
– wykłady dla rodziców (m.in. o cyberprzemocy, wspieraniu rozwoju).
Bierzemy także udział w Programie Edukacji Żywieniowo-Kulinarnej „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” oraz w projekcie “Zaprogramuj przyszłość”.

Nasi nauczyciele są sympatyczni, kompetentni i pełni pasji. Chętnie korzystają z nowoczesnych metod nauczania oraz wprowadzają innowacje pedagogiczne.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Poznaniu współpracuje także ze społecznością lokalną: Osiedlowym Domem Kultury “Bajka”, “Księgarnią z bajki”, Społeczną Szkołą Podstawową nr 2, Radą Osiedla, okolicznymi przedszkolami, filią Biblioteki Raczyńskich.

U nas uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, pasje i nie narzekają na nudę!