73012263_950234268686607_5934971695797370880_n.jpg

Umiejętność publicznego zabierania głosu jest bardzo ważna we współczesnym świecie, tak samo jak umiejętność uważnego słuchania, dlatego ogromnie się cieszę, że grupa dwudziestu dziewcząt z naszej szkoły bierze udział w innowacyjnym programie p.t. „WZMACNIANIE KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH DZIEWCZĄT”, prowadzonym przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży oraz Fundację “Projekty Edukacyjne”.

Zajęcia tego typu są prowadzone tylko w ośmiu poznańskich szkołach podstawowych,
a miejsca rozeszły się w jeden wieczór. Są realizowane w ramach środków Miasta Poznania, przeznaczonych na przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu. Opiekę naukową nad projektem sprawuje dr Iwona Chmura – Rutkowska z Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem zajęć, poza rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych i społecznych, jest także  wspieranie pewności siebie, wchodzenie w różnorodne sytuacje komunikacyjne,
np. udział w dyskusjach.

Pierwsze 6-godzinne warsztaty, poświęcone wystąpieniom publicznym i debacie oksfordzkiej, poprowadził pan Jan Piosik  z Fundacji „Projekty edukacyjne”.

Podczas spotkania dziewczęta przekonywały jako zwierzęta, które chcą dostać się
na arkę, by Noe wybrał właśnie je. Po prezentacji otrzymały informację zwrotną dotyczącą wystąpienia. Następnie, po teoretycznym zapoznaniu z regułami debaty oksfordzkiej, uczestniczki wzięły udział debacie, w której drużyna propozycji przekonywała do tezy, że lepiej chodzić schodami niż jeździć windą. Kolejna grupa dziewcząt, podczas drugiej debaty, udowadniała, że lepiej spędzać wakacje w górach niż nad morzem.

Dziewczęta podczas tego praktycznego ćwiczenia szukały argumentów, współpracowały ze sobą. Zaskoczeniem dla nich okazał się fakt, że wcale nie tak łatwo jest znaleźć słabe strony przeciwnika. Wartością tego spotkania było sprowokowanie, poprzez udział
w ćwiczeniu,do przełamywania nieśmiałości i pozbywania się tremy w przyjaznym środowisku.

Przed nami jeszcze spotkanie z kobietą –liderką oraz przygotowanie i przeprowadzenie w szkole debaty publicznej, dotyczącej spraw ważnych dla młodego pokolenia, dotyczących, np. akceptacji odmienności, cyberprzemocy, komunikacji w sieci.
Nie możemy się już doczekać kolejnych zajęć!