Monarchia patrymonialna – ustrój państwa wczesno-piastowskiego

Nauka Monarchia patrymonialna – ustrój państwa wczesno-piastowskiego

Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek, Kielce

Rozwój stosunków społecznych na obszarze pomiędzy Bałtykiem a Karpatami i Sudetami oraz Odrą a Bugiem doprowadził do powstania tam państw plemiennych. Proces ten miał miejsce od około VIII do X w. Znajomość tych przemian jest znikoma z racji skąpej liczby źródeł archeologicznych i niewiele bogatszych późniejszych źródeł pisanych. Stąd też mamy tak niewyraźny obraz początków państwa polskiego.