Postawy wobec narodu.

XI LIceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu., Radom

Naród jest to trwała wspólnota ludzi ukształtowana historycznie w obrębie danego terytorium, posiadająca własną kulturę, więzi ekonomiczne i instytucje polityczne, a także charakteryzująca się poczuciem tożsamości i odrębności wobec innych zbiorowości czy grup etnicznych. Z narodem łączą się konkretne zachowania i postawy jednostek wynikające z rozumienia oraz przestrzegania wszystkich wartości uznawanych za istotne z perspektywy narodu. Mogą one mieć zarówno charakter pozytywny, jak i negatywny.