Mikołajki – 6 grudnia, dzień Świętego Mikołaja – historia i zwyczaje

Mikołajki – 6 grudnia, dzień Świętego Mikołaja – historia i zwyczaje

XI LIceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu., Radom

Zwyczaj obdarowywania się prezentami 6 grudnia (tzw. Mikołajki) ma swoje początki w średniowieczu, ok. tysiąca lat po śmierci Mikołaja z Miry. Święty Mikołaj jest jednym z tych świętych, których życiorys dokumentują tylko nieliczne fakty historyczne. Być może dlatego, postać ta obrosła szeregiem mitów i legend.