W2.jpg

Ostatniego dnia listopada br. młodzi dziennikarze ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu wzięli udział w warsztatach zatytułowanych “Informacja, czyli precz z przymiotnikami”. Zajęcia poprowadziła p. Urszula Król, autorka tekstów m.in. do “Gazety Wyborczej”, a prywatnie mama Michała, ucznia klasy szóstej i naszego redakcyjnego kolegi.

Podczas spotkania uczestnicy poznali m.in. zasadę “5W”, czyli pięć podstawowych elementów, o których należy pamiętać, pisząc tekst informacyjny. Nazwa metody wywodzi się z języka angielskiego i odwołuje się do pytań:

Who?

What?

When?

Where?

Why?

Aby tekst stał się rzetelną, wiarygodną informacją, nie może w nim zabraknąć wiadomości na temat istoty i celowości zdarzenia, jego autora bądź/i organizatora, czasu oraz miejsca.

Podczas redagowania artykułów bardzo ważna jest również zasada odwróconej piramidy. Na początku tekstu powinny znaleźć się najważniejsze informacje, to, co przykuje uwagę odbiorcy. Dopiero w kolejnych akapitach należy rozwijać wątki, prezentować szczegóły, szerzej omawiać poruszane wcześniej zagadnienia.

Do cech dobrej informacji zaliczyć trzeba także bezstronność, unikanie wartościowania
i oceniania, posługiwanie się przede rzeczownikami i czasownikami (warto zrezygnować ze zbyt dużej liczby przymiotników), konstruowanie krótkich zdań.

Pani Urszula Król przekazała ośmiorgu młodym dziennikarzom wiele cennych wskazówek dotyczących tego, jak pisać, aby ich teksty można było określić mianem rzetelnych informacji.

Podczas spotkania uczestnicy wykonali kilka ćwiczeń redakcyjnych, które pozwoliły im zmierzyć się z niełatwą pracą dziennikarza i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.