20140917_110833_Pano.jpg

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W WIELUNIU

WIELUŃ
Dołączył: 11 września 2014

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu :)!! najlepsza szkoła pod słońcem kilka pionów kształcenia, budowlany, ekonomiczny, logistyczny, gastronomiczny, geodezyjny…..:) dla każdego coś dobrego:). nauczyciele przyjaźni uczniom,,,, uczniowie najlepsi pod słońcem:),,, a nad wszystkim czuwa przychylna do każdego pomysłu Dyrekcja:))) Zapraszamy do nas… u nas nie będziesz się nudził:)

Tel: 43 843 35 56

Www: http://zs1.ehost.pl/a/

zst.jpg

Zespół Szkół Technicznych

Mikołów
Dołączył: 24 października 2017

Nasza szkoła powstała w 1924 roku jako Publiczna Szkoła Dokształcająca. Była pierwszą taką placówką w ówczesnym powiecie pszczyńskim. Pierwszy okres jej działalności przypada na lata 1924-1945. Drugi okres istnienia szkoły przypada na lata 1945-1974. Wtedy to placówka obejmowała Publiczną Szkołę Zawodową, Szkołę Przemysłową Mikołowskich Zakładów Budowy Maszyn i jednoroczną Koedukacyjną Szkołę Przysposobienia Handlowego Izby Przemysłowo Handlowej w Katowicach z siedzibą w Mikołowie, a od roku 1963 także Technikum Mechaniczno-Elektryczne dla Dorosłych. W 1974 roku szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Rybnickiej 44, w którym funkcjonuje do dziś. W tym też roku przyjęła nazwę Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Od roku 1977 w szkole działają warsztaty szkolne, a od roku 1978 szkoła oficjalnie nosi nazwę Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie.
TECHNIKUM (4-LETNIE) KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH:
technik informatyk;
technik elektryk;
technik handlowiec;
technik organziacji reklamy;
technik mechanik;
technik mechatronik;
technik pojazdów samochodowych.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA) KSZTŁACĄCA W ZAWODACH:
mechanik pojazdów samochodowych;
operator obrabiarek skrawających;
klasa wielozawodowa (rzemieślnicza).

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:
Zawód 741203 Elektromechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja: M.12 : Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Zawód 722307 Operator obrabiarek skrawających.Kwalifikacja: M.19:
Użytkowanie obrabiarek skrawających

Ponadto:
jesteśmy wyposażeni w nowoczesny sprzęt techniczny, zakupiony ze środków pomocowych Unii Europejskiej;
bierzemy udział w programach – projektach międzynarodowych i krajowych;
świadczymy usługi mechaniczne i samochodowe
w Stacji Kontroli Pojazdów i na Warsztatach Szkolnych;
umożliwiamy podnoszenie kwalifikacji zawodowych
w Centrum Szkoleniowo-Technologicznym.

Tel: 32 22602028

Www: http://www.zst.edu.pl/pl/

E-mail: poczta@zst.edu.pl