Dagmara Kazimierska dawniej siedziała w kryminale, a teraz jest sławna

Szkoła Podstawowa nr 2 im.Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, Małkinia Górna

Piszę o Dagmarze Kazimierskiej, kiedyś była normalną osobą. Zaczęła zły handel ludźmi. Trafiła do kryminału na 14 miesięcy. Miała kilkuletniego syna Conana. Jej syn ma teraz 21 lat. Mówiła w programie ,że najgorsze było to, że rozłączyli ją z synem. Teraz się cieszy spokojnym życiem

Harcerstwo

Harcerstwo

Szkoła Podstawowa nr 2 im.Fryderyka Chopina w Małkini Górnej, Małkinia Górna

W Polsce funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, zrzeszających młodych ludzi. Część z nich prowadzi działalność w całym kraju, do innych należy młodzież tylko z jednego miasta lub z danej gminy. Do najbardziej znanych organizacji ogólnopolskich zaliczamy:
• Związek Harcerstwa Polskiego
• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
• Niezależne Zrzeszenie Studentów
• Związek Młodzieży Wiejskiej
Wśród uczniów szkół najaktywniejsze są organizacje harcerskie.