Jak powstaje szkolna gazeta “Gimnazjak”?

Jak powstaje szkolna gazeta “Gimnazjak”?

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera, Dębno

W zadaniu uczestniczył zespół redakcyjny, z którym ,,spotykam się niemal codziennie w internecie”, opracowując tekst do kolejnego numeru, wszyscy uczniowie klasy 2a i trzech uczniów z klasy 3b. Zadanie miało formę uczymy innych.
Zadania rozdzieliliśmy pomiędzy uczestników. Każdy jest dziennikarzem, tzn. redaguje teksty, przygotowuje materiał w edytorze tekstu i wysyła pocztą elektroniczną do redaktora naczelnego. Nieliczna grupa zajmuje się składem szkolnej gazety. W tym celu zgłosiliśmy się do Junior Media i zaangażowaliśmy się w edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON, skierowany do szkół- uczniów i nauczycieli.
Zadanie ma na celu doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej takiej jak: artykuł prasowy, notatka prasowa, ogłoszenie, zaproszenie, regulamin, opowiadanie, opis, reportaż, felieton, recenzja i wywiad, a więc umiejętności niezbędnych na egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie zapoznali się z pracą dziennikarską. Rozwijali umiejętności korzystania z komputera, pracy w odpowiednich programach. Zajęcia umożliwiały wszechstronny rozwój ucznia. Stwarzały możliwości zaprezentowania własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych osób poprzez posługiwanie się językiem ojczystym.

Wracamy do korzeni. Podsumowanie projektu „A czy znasz Ty, bracie młody, swoje ziemie…”- o mojej najbliższej okolicy.

Wracamy do korzeni. Podsumowanie projektu „A czy znasz Ty, bracie młody, swoje ziemie…”- o mojej najbliższej okolicy.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera, Dębno

Projekt „A czy znasz Ty, bracie młody, swe ziemie…”- o mojej najbliższej okolicy został zrealizowany. Dzisiejsze spotkanie to okazja do zaprezentowania rezultatów całorocznej pracy uczniów Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. Uczniowie wraz z nauczycielami wychodzą ze szkoły, angażują się w życie społeczności lokalnej, dostrzegając i doceniając oryginalność, specyfikę i bogactwo kultury duchowej i materialnej, którą przez stulecia tworzyli przodkowie.

Czyj to głos?

Czyj to głos?

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Arkadego Fiedlera, Dębno

“Próba mikrofonu mnie zdeprymowała. Usłyszenie pierwszych swoich słów to bardzo ciekawe doświadczenie. Podczas czytania byłam bardzo zdenerwowana. Dłonie, w których trzymałam tekst, strasznie mi się trzęsły. Ale mniej więcej w połowie tekstu trochę się odprężyłam i przestałam przejmować mikrofonem. Jednak, kiedy nagranie zostało odtworzone, otworzyłam szeroko oczy ze zdziwienia i pomyślałam: Czyj to głos? Było to naprawdę niezwykłe, bo dowiedziałam się czegoś nowego o sobie. “