W zadaniu uczestniczył zespół redakcyjny, z którym ,,spotykam się niemal codziennie w internecie”, opracowując tekst do kolejnego numeru, wszyscy uczniowie klasy 2a i trzech uczniów z klasy 3b. Zadanie miało formę uczymy innych.
Zadania rozdzieliliśmy pomiędzy uczestników. Każdy jest dziennikarzem, tzn. redaguje teksty, przygotowuje materiał w edytorze tekstu i wysyła pocztą elektroniczną do redaktora naczelnego. Nieliczna grupa zajmuje się składem szkolnej gazety. W tym celu zgłosiliśmy się do Junior Media i zaangażowaliśmy się w edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON, skierowany do szkół- uczniów i nauczycieli.
Zadanie ma na celu doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej takiej jak: artykuł prasowy, notatka prasowa, ogłoszenie, zaproszenie, regulamin, opowiadanie, opis, reportaż, felieton, recenzja i wywiad, a więc umiejętności niezbędnych na egzaminie gimnazjalnym. Uczniowie zapoznali się z pracą dziennikarską. Rozwijali umiejętności korzystania z komputera, pracy w odpowiednich programach. Zajęcia umożliwiały wszechstronny rozwój ucznia. Stwarzały możliwości zaprezentowania własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych osób poprzez posługiwanie się językiem ojczystym.