Projekt „A czy znasz Ty, bracie młody, swe ziemie…”- o mojej najbliższej okolicy został zrealizowany. Dzisiejsze spotkanie to okazja do zaprezentowania rezultatów całorocznej pracy uczniów Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie. Uczniowie wraz z nauczycielami wychodzą ze szkoły, angażują się w życie społeczności lokalnej, dostrzegając i doceniając oryginalność, specyfikę i bogactwo kultury duchowej i materialnej, którą przez stulecia tworzyli przodkowie.