Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

Co roku, prawie od 250 lat, o tej samej porze, a dokładnie 14 października, obchodzimy Święto Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono utworzenie Komisji Edukacji Narodowej (czyli pierwszego ministerstwa oświaty publicznej w Polsce), ustanowionej w 1773 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Największym osiągnięciem KEN było stworzenie jednolitego systemu szkolnictwa.