Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik elektryk

Prezentacja kierunków kształcenia w ZST – technik elektryk

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Technik elektryk
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
eksploatowania instalacji elektrycznych;
eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.
Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk mogą być zatrudnieni w:
zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną,
zakładach produkujących urządzenia elektryczne,
firmach zajmujących się montażem instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
zakładach eksploatujących urządzenia elektryczne,
serwisach elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
placówkach zajmujących się dystrybucją urządzeń i osprzętu elektrycznego.

Znaleźć skarb ukryty w ludziach

Znaleźć skarb ukryty w ludziach

Zespół Szkół Technicznych, Mikołów

Poszukiwacze skarbów kojarzą się z piratami, którzy mają opaskę na oku i hak zamiast jednej ręki. My jednak nie szukaliśmy złota, biżuterii czy innych kosztowności. Szukaliśmy wartości jakie przekazywał nam Jan Paweł II – (nie)zwykły człowiek, który stał się świętym.

Zdjęcia: Sonia Domagała, Oliwia Kupicha