22712352_1971723189772732_5096113778583408343_o (1).jpg

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny „Pierwiastki ZST”

Projekt kierowany był do wszystkich chętnych uczniów ZST.

Cele projektu:

Zmotywowanie uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych poprzez uświadomienie uczniom ich zastosowań;
Przedstawienie zależności i nierozerwalnego związku: matematyka, przyroda – współczesny człowiek;
Ukazanie uczniom powiązania matematyki z innymi naukami i dziedzinami życia;
Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, odpowiedniego podziału obowiązków i informacji;
Kształcenie umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników, literatury;

Realizacja projektu:

Dwuosobowe reprezentacje uczniów z klas pierwszych i drugich rozwiązywały zadania z poszczególnych dyscyplin naukowych. Praca przerywana była pytaniami, zagadkami do widowni. Nagrodzone zostały trzy najlepsze klasy.