Warsztaty dziennikarskie, czyli o tym, jak być twórcą rzetelnych informacji

Warsztaty dziennikarskie, czyli o tym, jak być twórcą rzetelnych informacji

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Poznań

Ostatniego dnia listopada br. młodzi dziennikarze ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu wzięli udział w warsztatach zatytułowanych “Informacja, czyli precz z przymiotnikami”. Zajęcia poprowadziła p. Urszula Król, autorka tekstów m.in. do “Gazety Wyborczej”, a prywatnie mama Michała, ucznia klasy szóstej i naszego redakcyjnego kolegi.