22782331_1959174161005537_1521225507_n.jpg

Pierwsza nazaretańska publikacja :)

Całkiem niedawno, nakładem wydawnictwa Ridero ukazała się pierwsza publikacja, która wyszła spod pióra (czy raczej klawiatury) osoby należącej do naszej nazaretańskiej społeczności. Autorką zbioru tekstów, opatrzonych tajemniczym tytułem “Consolacium” i jeszcze bardziej enigmatycznym podtytułem “Zbiór tekstów raczej pesymistycznych”, jest uczennica klasy maturalnej Michalina Bertram. Powód do dumy mamy tym większy, że Michalina jest uczennicą klasy o profilu… biologiczno-chemicznym.
Posiadanie zdecydowanie niehumanistycznych zainteresowań i uzdolnień nie przeszkadza jej jednak w realizowaniu zdecydowanie humanistycznych pasji.
Michalina jest nie tylko autorką książki, ale także tegoroczną laureatką XXXV Wojewódzkiego i XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2017 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Michalino jesteśmy z Ciebie dumni. :)

.