27973398_2028058897472494_6129061959735440436_n.jpg

O wartościach w świecie relatywizmu moralnego.

16 lutego odbyła się w naszej szkole powiatowa sesja popularnonaukowa: “O wartościach w świecie relatywizmu moralnego”. W sesji uczestniczyli uczniowie trzech mikołowskich szkół ponadgimnazjalnych, tj. I LO im. K. Miarki, II LO im. rtm. Witolda Pileckiego i ZST. Nasze zaproszenie przyjęła również Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu: mgr Iwona Smorz, Redaktor „Aktualności Powiatu Mikołowskiego”: Bogusław Jastrzębski oraz Ks. Proboszcz Parafii NMP Matki Zbawiciela : Tomasz Starużyk.
Autorem, pomysłodawcą i głównym organizatorem sesji był ks. Robert Uflant, który rozpoczął sesję krótkim rozważaniem o roli wartości i poszukiwaniu ich hierarchii, a następnie wspólnie z uczniem klasy trzeciej technikum, Danielem Gajdą, przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 250 uczniów ZST na powyższy temat. Swoją refleksją o wartościach i ich znaczeniu w świecie współczesnym podzielili się goście honorowi, będący autorytetami naukowych i specjalistami z zakresu nauk moralnych:
Prof. zw. dr hab. Andrzej Noras – filozof specjalizujący się w historii filozofii nowożytnej i współczesnej, prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Śląskiego, dr Barbara Kołodziej – adiunkt katedry Nauk Społecznych i Pedagogiki na Wydziale
Ekonomiczno – Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pani Wanda Jurowicz – pedagog, doradca rodzinny, dyrektor i właściciel Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego im. Ojca Pio w Łaziskach Średnich, Pani Magda Anioł – piosenkarka i pedagog wraz z mężem, Adamem Szewczykiem, muzykiem, gitarzystą i kompozytorem w zespole „Magda Anioł”.
Podsumowując sesję, Dyrektor ZST mgr Elżbieta Jabłońska, wyraziła nadzieję, że sesja wzbogaciła wiedzę jej uczestników, pozwoliła poznać interesujących ludzi i ich poglądy, a przede wszystkim, skłoniła nie tylko młodzież, ale wszystkich obecnych, do odpowiedzi na pytanie: Jak żyć godnie, moralnie i uczciwie?