Narodowe Czytanie stanowi wspaniałą okazję, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w piersiach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów. Wspólna lektura to również doskonały moment, by odczytać ten tekst na nowo, by zadać mu współczesne pytania, zastanowić się nad tym, co mówi nam dziś o Polsce i Polakach.
Dzięki uczestnictwu w tej uroczystości uczniowie zapoznali się z twórczością Henryka Sienkiewicza i przedstawionymi w jego powieściach historycznych problemami społeczno-obyczajowymi.
Najwybitniejsze dzieła rodzimej literatury pięknie jednoczą nas jako wspólnotę, wzmacniają polską tożsamość i budzą narodową dumę.